Deontologia nu este doar o teorie a datoriei, ci și o normă de conduită în acord cu libera practică a fiecăruia, și care formează caracterul persoanei pe fondul unei morale…