Declaraţie de principii

Despre etică, considerăm că este o manifestare a propriei conştiinţe, pe care ar trebui să se fundamenteze orice fel de activitate, indiferent de natura sa. Etica nu se poate naşte dintr-o conduită ale cărei valori morale se schimbă în acord cu secvenţialitatea timpului, a erelor şi a civilizaţiilor în dezvoltarea lor.

Ceea ce este imuabil în construcţia fiinţei umane, considerăm a fi conştiinţa sa. Gradul de dezvoltare al eticii este direct proporţional cu cel al dezvoltării conştiinţei. Totul trece, mai puţin conştiinţa care rămâne martorul tăcut al parcursului fiinţei umane prin viaţă, de la originea sa şi până în prezent, cu tot ce derivă din acesta în raport cu principiul cauzei şi al efectului.

Conştiinţa este şi va rămâne unicul judecător în faţa căruia va trebui să răspundem pentru acţiunile pe care le întreprindem. Cu toate acestea, nu conştiinţa va fi cea care ne va condamna, ci rezultatele faptelor noastre de care nu ne putem ascunde, orice am face. Suntem camarazi neobosiţi ai decenţei, ai bunului simţ, ai responsabilităţii, ai credinţei şi recunoştinţei depline.

Nu atentăm la dreptul de gândire, simţire şi acţiune al aproapelui nostru. Fiecare ar trebui să acţioneze în acord cu misterul inimii sale. Nu impunem limite dogmatice, fundamentaliste sau fanatice.

Cuvântul valorează aur! Ne respectăm angajamentele pentru că am convenit să facem întocmai! Chiar dacă nu vom reuşi, ne vom respecta cuvântul dându-ne toată silința în încercarea noastră de a face!

Ne delimităm de ideile progresiste, dar acceptăm progresul. Un progres bazat pe o continuă revalorizare a persoanei, a mediului său de activitate, a societăţii, a lumii…

Considerăm că universalitatea se reduce la individualitate, iar individualitatea la universalitate. Cheia unui autentic progres este colaborarea între toate ființele umane. Cu toții suntem aserviți aceleași universalități: locuitori ai planetei Pământ. Chiar și așa, se cuvine să aducem omagiu și profund respect moștenirilor particulare milenare.

Singura și adevărata datorie pe care o avem este față de Creatorul nostru. Toate celelalte derivă din aceasta. Iubirea de Dumnezeu este cea care ne face să prețuim tot ce avem, și să transformăm responsabilitatea în viața însăși.

Recunoștința este unica noastră comoară! În fața timpului nimic nu poate rezista, mai puțin conștiința! Oglinda unei conștiințe curate va fi mereu recunoștința.

Timpul este cea mai prețioasă monedă de schimb. Ne străduim să o investim acceptând ca unic capital rezultatul muncii noastre, în beneficiul comun. Luptăm împotriva egolatriei, din interior spre exterior! Împotriva a ceea ce ne separă și ne întoarce pe unii împotriva celorlalți.

Singura carte de vizită pe care o acceptăm, sunt chiar faptele noastre. Singurele care pot spune totul despre noi. Suntem atenți la tot ceea ce facem, cunoscând că regula de bază a vieții se reduce la un singur principiu: totul își are consecința sa! Fiecare cauză, efectul său; fiecare efect, cauza sa. Noi am ales schimbarea!

Aducem prinosul și recunoștința cuvenită învățăturii și învățătorului cărora le datorăm revalorizarea noastră. Omagiul inimii noastre pe care îl aducem acestora, rămâne etern!

Eterne mulțumiri gnozei! Eterne mulțumiri Venerabilului maestru Samael Aun Weor!
„Negociem orice dar nu negociem principii”-C.C.

Platformă educaţională