Nu desconsiderăm atenția amabilului cititor, dar este utilă readucerea aminte a modului prin care creierul decodifică informația pe care o primește de la simțuri în urma interacțiunii cu planul extern. Procesul de captare, integrare și decodificare a informației este posibil datorită activităților senzoriale și perceptuale(senzațiile și percepțiile), urmând ca informația să își însușească o caracteristică a minții, a gândirii, cu ajutorul reprezentărilor și conceptelor.

Totul este informație!

Întreaga experiență de care avem parte în prezent, se explică  prin felul în care integrăm și decodificăm informația pe care o primim. Pe scurt, aceasta este definiția realității despre care am vorbit cu alte ocazii.

Mintea.

Vă invităm în rândurile care urmează, să pătrundem într-o zonă mai puțin grosieră dintr-un considerent al materiei și energiei. Facem referire la planul minții!

Deși se confundă ca sens, mintea ca formă psihică, energetică și creierul, sunt două forme diferite ale manifestării . Ele se întrepătrund ca acțiune dar sunt diferite în fond, necunoscându-se cu exactitate care este originea minții.

Se acceptă faptul că mintea se manifestă prin sistemul neuronal, dar nu se poate spune cu precizie că originea minții este întocmai creierul.

Cunoaștem cu noile descoperiri cum gândul apare la manifestare sub formă de impuls electric generat de celula neuronală. Bazele neuronilor nefiind interconectate, comunică între ele prin aceste forme ale energiei.

Pe scurt, așa apare gândirea din care derivă sistemele conceptuale, raționamentul și cugetul uman într-o accepțiune generală, dar nu profundă.

Ce este mintea în acord cu cele menționate?, ne-am putea întreba.

Ei bine, putem spune că mintea este o energie psihică care se manifestă prin intermediul creierului, care are ca și caracteristică fundamentală gândirea, prin intermediul căreia ne însușim experiența vieții. Astfel ajungem să cunoaștem.

Am amintit deja de caracteristicile omului psihologic: conștiința, egoul, personalitate. Totul, într-un plan al manifestării minții.

Este necesară mai multă profunzime în analiză! Să încercăm a înțelege cum mintea ca formă a energiei psihice captează și interpretează informația, transmițând-o în ansamblul forului interior particular.

Impresiile.

Pentru a oferi înțelegerii prijelul apariției, este necesară aducerea în vedere a unui aspect psihic esențial în ecuația psihologică a manifestării: cauză-efect. Facem referire la impresii.

Ne vorbește corpul de doctrină gnostic, într-un mod cât se poate de clar, de cele trei tipuri de alimente inerente persoanei umane, atât în forma sa fizică dar mai ales, psihică.

Avem nevoie de hrană fără de care corpul fizic nu poate funcționa. Este necesar alimentul “oxigen” salutar oricărui tip de organism biotic.

Doar că, în calitatea noastră de mamifere raționale în acord cu sociologia, dispunem de un alt tip de alimente care, generează la nivel intern întreaga activitate psihologică: impresiile!

Fără impresii, mintea s-ar vedea în incapacitatea de a funcționa și integra în mod corespunzător informația pe care o primește prin intermediul organelor de simț. Impresiile sunt chiar alimentul minții.

Orice acțiune, eveniment, context, corp static, experiență etc, generează în mod automat o impresie pe care mintea și-o însușește sub forma unei înțelegeri, de o manieră mecanică.

O integrează în structurile psihologice și, cum este evident, produce o reacție internă. Acea reacție este ceea ce ne determină pe noi să acționăm. Ori, și mai simplu, să reacționăm la stimuli. De aici caracteristica principală a minții: reacția!

Totul se întâmplă fulgerător. Tocmai din acest considerent se afirmă că nu suntem stăpâni ai noștri înșine. Datorită reacțiilor mecanice de care dăm dovadă ca și consecință a impresiilor pe care mintea le captează și integrează la nivel de sine, în mod automat!

Cel mai la îndemână exemplu despre cum acest proces funcționează, de asemenea, îl regăsim în scrierile psihologice revoluționare gnostice.

Să ne imaginăm un lac liniștit în care aruncăm o pietricică. Acel obiect în mod natural va genera o reacție. Forme concentrice vor apărea pe suprafața apei, determinând o reacție în lanț.

Așa se întâmplă și cu mintea! Orice impresie care apare în mod automat în planul minții, produce o reacție internă. Acea reacție va avea consecința sa automată. În acest mod se va determina reacția exterioară.

Așadar, vorbim de cauză și efect. Efect și cauză. Ecuația de tip psihic în care suntem captivi ca și manifestare.

Ne comportăm, fără a înțelege foarte clar de ce facem, ceea ce facem! Care este cauza comportamentului. Ce anume l-a determinat.

Pentru a înțelege un asemenea mecanism, este necesar un alt subiect al dezbaterii, pe care îl vom aduce în atenția cititorilor cu următoarea ocazie.

Ca și corolar al celor menționate, pentru o mai bună înțelegere, definim impresia ca fiind efectul pe care evenimentele vieții, lucrurile cu care intrăm în contact, persoanele, experiențele, îl generează  în planul minții.

Impresia, este tipul de aliment necesar funcționării omului psihologic!

Pentru a înțelege cum are loc și care sunt consecințele unui proces de așa anvergură, vă invităm să urmăriți articolele  pe care psihologia schimbării le pune la dispoziția dumneavoastră.

Platformă educaţională