Bate cineva la ușă!

Cine este?

– Eu sunt!

Cine este acest “EU” în acord cu psihologia ermetică?

Procesul dezvoltării fiinţei umane, include multe stări sau etape de tranziție în care aceasta se vede prinsă ca și acțiune. Multe dintre acestea fiind naturale și normale în aspectul psiho-emoțional al oricărei ființe umane.

În ciuda acestei normalități, ne interesează să clarificăm aspectul contradicției umane, al conflictelor interne, al schimbărilor bruște de idei și concepții, al negării propriilor afirmații etc…

Pentru aceasta, avem nevoie să facem cunoștință cu “EU”!

Divizarea aparatului psihic în mai multe elemente, este punctul comun al întregii cercetări psihologice.

Aceia care s-au preocupat în mod vădit în a înțelege cum și de ce mintea umană funcțiunează în aspectul său energo-informațional, nu au ignorat multiplicitatea elementelor psihice care se integrează constant la nivel de personalitate, tocmai pentru a se manifesta.

Regăsim în literatura de specialitate descrieri ale structurii psihologice prin elemente care ajung cu timpul să definească personalitatea în acțiunea ei temporală.

Astfel facem cunoștință cu Sinele, Eul(care se divizează la rândul său în eu părinte, adult, copil în acord cu analiza tranzacțională), Supraeul, Ego, AlterEgo și multe alte segmente psihice care încearcă să integreze sub forma unei individualități personalitatea în raport cu mediul intern(biologic) și extern(contextul existențial, societatea la nivel micro și macro).

Per ansamblu, grosso modo, toate aceste particularități pe care le-am enumerat în treacăt constituie fundamentul afirmației care încearcă să descrie de cele mai multe ori imaginea din oglindă: Eu sunt! Acesta sunt „EU”!

Nu facem referire în această situație la imaginea de sine, nici la identitatea de gen din punct de vedere psihologic. Generalizăm și subscriem în cadrul aceluiași termen întregul ansamblu psihologic care ne oferă acea trăirie inedită a lui Eu însumi.

În consecință, înțelegem de fapt că Eu” nu este o individualitate, ci o pluralitatea în sine însuși. Eul nu este doar unul, ci este multiplu prin construcție, indiferent de numele pe care alegem să îl oferim.

Psihologia personalității ne vorbește foarte clar depre personajele care se nasc continuu în cadrul personalității. În spatele fiecărui personaj, se ascunde un Eu.

Ori, cum bine afirmă corpul de doctrină gnostic: în spatele fiecărui gând se află un gânditor.

Nu inventăm absolut nimic. Transpunem în sinteză concluziile adevăraților cercetători ai psihologiei ermetice.

Să aprofundăm puțin!

În acord cu știința amintită, înțelegem cele două linii principale după care funcționează mintea umană: partea conștientă și partea subconștientă( ne delimităm puțin de cadrul clasic al psihanalizei).

Aceste două mari categorii fac obiectul activității multiplicității eului care caută să se exprime în mod constant prin intermediul personalității.

Eul, în fond, este o formă a energiei psihice independentă și autonomă de latura noastră conștientă, într-o proporție de 97%.

Cu o astfel de informație introducem în analiza noastră noțiuni precum conștiința și ego, despre care vom aprofunda în articole viitoare.

Ce este de reținut însă în acest moment, este capacitatea conștientă a persoanei care se reduce la un procentaj de 3% restul de 97% atribuindu-se laturilor subconștiete. Datorăm aceste descoperiri scolii germanice Gestal.

În aceste sfere subconștiente, se găsesc cauzele ascunse ale manifestării, care izvorăsc datorită activității eului in abscontio, independent de sfera conștientă.

Putem spune că Eul deține o întreagă fiziologie particulară care trebuie descoperită. Când un element proeminent caracteristic eului se manifestă, acționăm într-un  fel. Când un altul îi ia locul, altfel. Gândul se proiectează pe sine la nivel conștinet, urmând să acționăm în conformitate cu acesta.

Cauzele contradicției umane, ale conflictelor interne, schimbărilor bruște de idei și concepții, ale negării propriilor afirmații etc., trebuie căutate în activitatea absconsă a eului, în laturile profunde ale minții umane.

Cum putem face asta? Urmează să descoperim în articole viitoare.

Platformă educaţională