Continuăm analiza asupra factorului „impresie” și încercăm o descriere a modului prin care este distribuită informația din mediul extern la nivelul organismului, declanșând reacția ca răspuns al acestuia la stimuli.

Suntem familiarizați deja cu cele cinci simțuri ale corpului fizic. Cu felul în care are loc proceseul integrării și decodării informației la nivel de creier și minte.

Dar asta nu e tot. Ce se întâmplă mai departe? Cum se explică fenomenul reacției ? De ce una dintre principalele caracteristici ale minții și implicit a persoanei, este conduita reacționară?

Cei cinci centri ai corpului fizic.

Facem apel și de data aceasta la studiile gnostice. Ni se explică cu aceeași claritate și elocvență, despre cum organismul fizic funcționează și ce anume îl propulează ca și reacție.

Nu mai este o noutate faptul că organismul uman este o adevărată mașinărie biologică. Mașina umană! Ce o determină ca și manifestare sunt chiar centrii săi de funcționare.

În acord cu știința gnozei, corpul fizic prezintă cinci centri funcționali după cum urmează:

Centrul intelectual, cu centrul de gravitație în sfera creierului. Este responsabil cu elaborarea conceptelor, raționamentelor, analizei, proiecte, amintiri etc.

Centrul emoțional, localizat în plexul solar, care, în acord cu știința medicală, este cel mai important plex nervos abdominal, neurovegetativ.  Sfera emoțiilor este atribuită acestui centru, responsabilitatea emoționalului cu privire la sentimente, stări emoționale etc., fiind mai mult decât evidentă.

Centrul motor, situat în partea superioară a coloanei vertebrale, este responsabil cu mecanica comportamentală. Obiceiurile, deprinderile, gesturile și, în general, funcțiile motrice sunt atribuite acestui centru.

Centrul instinctiv, despre care ni se aduce la cunoștință că este localizat în partea inferioară a coloanei vertebrale. Natura biologică prezintă varii instincte: cel sexual, de conservare etc. Instinctivul are un rol esențial în activitatea biologică a corpului fizic. Ne menține în viață.

Centrul sexual, cel de-al cincilea dintre centrii, este situat în zona organelor reproducătoare. Este cel care generează energia creatoare sau sexuală. Funcția sa nu este în mod exclusiv cea de reproducere. Este totodată responsabil cu sănătatea corpului fizic, cu starea emoțională, psihică etc.

La nivel intern, toți acești centri comunică între ei printr-un schimb de informații biologice și psihologice, cu o viteză superioară capacității de conștientizare.

Corpul uman are propriul său ritm de funcționare, independent de gradul de conștientizare sau analiză. Fiecare centru lucrează în mod mecanic, automat, în acord cu programul său prestabilit, pentru a asigura continuitatea biologică.

Noi nu depunem niciun efort în a gândi când respirăm, când are loc procesul de digestie, când răspundem la situații limită, de panică etc. Acționăm în mod automat în acord cu centrul dominant.

Impresia la nivel de corp fizic.

Ce înțelegem din această afirmație? Faptul că viteza de acțiune a centrilor diferă de la unul la altul. Cel mai rapid, ne amintește corpul de doctrină gnostic, este centrul sexual. Cel mai lent, cel intelectual. Să oferim un exemplu în acest sens cu scopul de a înțelege și mai bine cele expuse:

Atunci când conducem autoturismul, dacă am gândi la fiecare acțiune pe care o întreprindem în acest proces al conducerii, cu siguranța am fi incapabili să ne deplasăm.

Întreaga conduită se bazează pe memoria mecanică a centrului motor. Astfel nu gândim când apăsăm pedalierul, când tragem brusc de volan, când semnalizăm, când folosim schimbătorul de viteză etc.

Centrul motor deține informația necesară însușită în urma deprinderii, acționând în aces caz cu mult înaintea celui intelectual.

Când viața noatră se află în pericol, centrul intelectual se dovedește a fi deosebit de lent. Centrul instinctiv este cel care intră în activitate prin funcția sa de conservare, generând o reacție automată în acord cu aceasta. Întreaga scenă ajunge să fie interpretată  ulterior de intelect sub o formă sau alta. Astfel are loc reacția la stimuli!

Impresiile pe care factorii externi le generează la nivel de minte, sunt distribuiți în mod automat de către aparatul psihic de-a lungul corpului fizic.

În acest fel, un anumit tip de informație ajunge la centrii menționați și, în acord cu viteza de reacție a acestora, apare un răspus cu privire la acțiunea mediului exterior asupra noastră înșine.

Înțelegem, așadar, corelația dintre extern și intern și intercomunicarea celor două planuri într-un cadru al manifestării.

Cărui factor intern i se atribuie responsabilitatea gestionării impresiilor? Care este legătura dintre aparatul psihic și centrii mașinăriei umane? Cum ajunge ego-ul să se manifeste prin intermediul corpului fizic?

Despre toate acestea și nu numai, vom discuta în articole viitoare.

Platformă educaţională