O nouă apariţie editorială

Ca şi formare, personalitatea umană depinde de factorii familiali, culturali, educaţionali şi de mediu, dând naştere unei identităţi care se susţine prin sistemul de credinţă şi de gândire dezvoltate şi asimilate în urma experienţelor avute.

În momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare experienţei, existenţa ajunge să fie definită ca fiind o călătorie prin viaţă.

Începe odată cu naşterea, continuă cu ceea ce cunoaştem a fi copilăria, tinereţea, maturitatea şi bătrâneţea, urmând să se sfârşească odată cu procesul morţii.

Această călătorie presupune o serie de evenimente– experienţe plăcute sau mai puţin plăcute– ale căror urmări aduc fiecăruia o înţelegere cu privire la cine este şi ce consideră a fi viaţa, existenţa, creaţia din care face parte etc.

Suma experienţelor şi a consecinţelor acestora reprezintă partea exterioară a călătoriei, etapele vizibile ale dezvoltării accesibile analizei observatorului care caută să desluşească misterul vieţii.

Cercetătorul cunoaşte prin el însuşi faptul că nu îşi poate concluziona studiul doar în acord cu analiza fenomenelor.

Cunoaşte principiul cauzalităţii, motiv pentru care încearcă să pătrundă cu înţelegerea în lumea cauzelor, a ceea ce determină şi susţine întreaga manifestare.

În mod involuntar şi fără o conştientizare profundă, fiecare procedează la fel. Există un determinism al persoanei de a-şi îndrepta atenţia către sine, căutând în interior răspunsuri la neliniştile, preocupările ori îngrijorările sale.

Cu toţii putem constata în urma unei analize particulare, faptul că atunci când se doreşte găsirea unei soluţii pentru o situaţie incertă specifică unui anumit context, există tendinţa naturală de interiorizare.

Persoana simte că acolo va găsi înţelegerea pentru ce în prezent pare a fi o enigmă care ascunde cauza şi sensul tuturor experienţelor de care are parte.

Anumite procese interne relaţionate cu reflecţia, analiza, cugetul şi conştiinţa se activează în mod natural în acele momente de linişte şi singurătate înţelese corect.

Soluţiile pentru problemele inerente existenţei se nasc în acea stare contemplativă, interioară.

Apar răspunsuri la întrebările care ne macină. Survin explicaţii la neliniştile interne cu privire la ce anume trăim, de ce trăim, pentru ce o facem şi, mai mult decât atât, dacă suntem cu adevărat conştienţi de noi înşine.

Din nefericire, o astfel de stare cugetătoare nu durează mult timp, fiind cu toţii reabsorbiţi de către mediul exterior şi reintroduşi în acea acţiune comună, repetitivă şi continuă pe care o numim cotidian.

Reîntorşi în tumultul zilei, ne va fi din ce în ce mai greu să revenim la starea de conştientizare a noastră înşine în raport cu ceea ce trăim.

Pentru că ne-am dorit cu sinceritate să descifrăm misterele vieţii în manifestarea sa, am dat curs nevoii de a înţelege cauzele şi fenomenele existenţei.

Prin ceea ce am descoperit, încercăm să naştem în inima şi în mintea celui care va parcurge rândurile noastre, un interes cu privire la căutarea unei revalorizări a modului în care existenţa este percepută, trăită şi asimilată sub forma cunoaşterii.

O revalorizare a modului de a simţi, gândi şi acţiona printr-o conştientizare a factorilor determinanţi şi determinaţi care susţin viaţa în mişcarea sa, reuşeşte o şi mai mare responsabilizare a noastră faţă de propria existenţă; de mediul înconjurător, de ceea ce continuă prin noi.

Esenţa cărţii poate fi descrisă ca o străduinţă a trăirii în centrul evenimentelor. Eterna roată a manifestării îşi oferă sinteza în centrul circumferinţei sale.

Cauza şi efectul determină mişcarea marelui mecanism universal numit viaţă, depozitând misterul şi sensul apariţei sale în punctul central pe care se susţine.

O trăire a căii de mijloc a condus în cele din urmă la apariţia acestei cărţi. O carte care îşi propune să ofere o altă înţelegere cu privire la existenţă, prin scoaterea în evidenţă a influenţelor care determină apariţia noastră în lume, dar şi a modului în care se formează sistemul psiho-comportamental.

Pentru că am căutat să oferim un sens şi un rost călătoriei prin existenţă, ne lăsăm călăuziţi de nevoia înţelegerii şi pătrundem în necunoscutul care determină şi menţine ceea ce cunoaştem ca fiind viaţa: misterul vieţii.

Cercetand misterele vietii