Eroul schimbării

De când s-a născut păcat pe pământ,
Cuprins-a umanul în cuget și gând.
Și-aleargă de-atunci, pribeag printre neamuri
Amorf și incert sub chipuri de oameni.

Și de când patima își strigă trăirea
Sub claruri de lună aflându-și menirea.
Cu sete aleargă să guste plăcerea
În multe dorințe, a omului vrerea.

Cum răul veghează-al binelui mers,
Cuprins-a el astăzi al minții-ntreg sens.
Iar verbul apare să nască pieirea, 
Al omului suflet ce caută lumina.

Și iată cum ura se naște-n priviri,
Sclipiri care ard decența în inimi.
Frumosul rămâne o simplă-amintire,
Umanul, non-sensul în mine și-n tine.

Dar patria mamă numită Pământ,
Își strigă copiii căzuți în mormânt.
Iar stelele, noaptea, a umbrei lumină
Îl cheamă la luptă pe cel fără vină.

Eroul schimbării menit să răstoarne
A lumii durere, a inimii jale.
Pornește de-a pururi războiul cel sfânt
S-alunge păcatul din cuget și gând.

Platformă educaţională