Considerente introductive

Uneori, redundanța se dovedește benefică în procesul comunicării, tocmai pentru a asigura înţelegerea mesajului transmis de către receptor.

Activitatea noastră editorială are la bază două aspecte principale:

  1. pasiunea pentru scris și cunoaștere.
  2. ultima noastră publicație „Psihologia Schimbării„.

În baza acestor piloni ne dezvoltăm din punct de vedere al abordării subiectelor de dezbatere.

Psihologia schimbării

Există multe curente care oferă la ora actuală o interpretare a modului în care ființa umană este organizată.
Prin lucrarea noastră, „Psihologia schimbării„, am încercat să sintetizăm ramificațiile principale ale acestui vast domeniu al autocunoașterii, din considerentul unui bun simț al deontologiei, datorită unei etici și conduite interne, pentru a nu cădea în capcanele superficialității în materie de cercetare.

Creând legături, puncte comune între ceea ce ni se oferă ca și cunoaștere, exemplificând și demonstrând faptul că în ciuda denumirilor și formelor care se atribuie unui proces, în fond, este unul și același, am scos în evidență valabilatea unei învățături mai puțin cunoscută, capabilă să genereze o transformare considerabilă, într-un sistem binar de acțiune: studiu și practică.

Și cum nu putem discuta despre altceva în afara a ceea ce studiem și practicăm, este normal ca esența materialelor noastre să fie în acord cu cele menționate.

Ego

Psihologia revoluționară gnostică, confirmă realitatea unui om psihologic specific fiecăruia dintre noi.

Cu toții, la nivel intern, avem o construcție psiho-emoțională aparte. Este tocmai ceea ce ne definește pe noi ca persoane psihologice. Corpul fizic nu este totul. Avem nevoie să privim în profunzime!

Acest om psihologic amintit, în acord cu PRG, deține trei caracteristici principale: esență sau conștiință, ego și personalitate.

Am discutat despre conștiință, am definit personalitatea, tot ce ne mai rămâne de făcut este să deslușim ce anume este ego.

Multitudinea eului amintit și dezvoltat în articole anterioare, în ermetism poartă denumirea de EGO.

În formele exoterice ale oricărei mișcări de caracter religios, ego este exemplificat prin patimile sau păcatele de care persoana trebuie să se elibereze în peregrinajul său prin viață, pentru a ajunge într-o bună zi la ceea ce poartă numele de mântuire sau eliberare.

Un punct comun al multor învățături psihologice, revoluționare, accentuează nevoia urgentă de a transforma subconștientul în conștient.

Transformarea subconştientului în conştient.

Așa cum am înțeles deja, libertatea de acțiune în acord cu libera exprimare a conștiinței se reduce la un infinitezimal procent de 3%. Restul, subordonându-se aspectelor subconștiente.

Transformând subconștientul în conștient, așa cum este de înțeles, vom genera o modificare considerabilă în sferele conștiente ale psihicului. Vom permite facultății conștiinței să devină tot mai prezentă, activă.

Legătura dintre subconștient și ego o face chiar manifestarea sa. Egoul scapă laturii conștiente, fapt ce îl face foarte greu de detectat. Locașul său este chiar subconștientul aparatului psihic, al minții!

Este ceea ce încarcerează conștiința în multitudinea aspectelor sale. Caută să se exprime în mod constant în exterior prin intermediul acelui vehicul energetic amintit cu alte ocazii: personalitatea.

Înțelegerea modului prin care acesta funcționează este esențială într-un context al cauzei și al efectului, al manifestării noastre, al modului în care percepem și integrăm realitatea la nivel de sine.

Concluzii

  1. 97% dintre caracterisitcile noastre psihologice sunt atribuite egoului.

2. Departamentul ocult al sumei tuturor experiențelor și manifestării absconse a multiplicității eului este subconștientul.

3. Personalitatea intermediază relația dintre interior(ce anume se proiectează din subconștient în sfera conștientă pentru a genera reacția) și exterior(impresiile pe care mediul cu tot ce cuprinde acesta le transmite și pe care le integrăm la nivel de sine prin intermediul simțurilor și activității personalității)

4. Ego este suma tuturor defectelor noastre care ne condiționează și ne limitează într-un plan al manifestării conștiinței.

5. Ego este păcatul religiei, elementul psihic multiplu al psihologiei, o sumă de valori pozitive și negative a căror voință proprie limitează considerabil liberul arbitru.

Pentru a ne câștiga un procent cât mai mare de libertate interioară, este fundamentală înțelegerea egoului în raport cu restul caracteristicilor omului psihologic!

Cum putem face asta, urmează să descoperim în materialele viitoare.

Platformă educaţională